A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben a Megrendelő magánszemély illetve a vásárolt termék nem használt, hibátlan, újra eladható állapotban van. Ebben az esetben a Tuti Fémszerkezet Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: egyedi méretre gyártott termék).

Elállási jog gyakorlásának menete:
Amennyiben a vásárló elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy Email-ben teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 munkanap beszámításakor.

A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza címünkre.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat vállalkozásunknak nem áll módjában átvenni, annak visszajuttatásának költsége a vevőt terheli!

Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk.

Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!

Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!